-Sla navigatie over.
Mail
HvU

De Cliënt van Social Work

Lucas

Lucas

Silhouette van Lucas"Er mist een filter" en "er zit een foutje in de genen". Lucas vertoont autistisch gedrag dat op veel verschillende manieren voor (sociale) problemen zorgt. In de diapresentatie over Lucas wordt afwisselend vanuit het ik-perspectief en het hij-perspectief verteld. De minimale muziek van Wim Mertens is aangrijpend van werking en past goed bij de vormgeving. De presentatie geeft een sterke indruk van acceptatie en afwijzing: empathie en begrip aan de ene kant en het lastige van de omgang met iemand met dit problematische gedrag.

Diapresentatie over Lucas (PowerPoint, 1,5 mB)

Website bij Lucas (Html, 43 kB)