-Sla navigatie over.
Mail
HvU

De Cliënt van Social Work

Trees

Trees

Tekening van kind met vlieger

Trees is een vrouw van hoge leeftijd die een meervoudige beperking heeft. Je ziet Trees in haar dagelijkse woonomgeving (een woonvoorziening). Structuur en vaste regelmaat, duidelijkheid en inspelen op haar kinderlijke behoeften zijn erg belangrijk.

Diapresentatie over Trees (PowerPoint, 7,5 mB)

Gegevensbestand met informatie over ADHD (Word, 114 kB)